Vinfast xin giới thiệu đến quý khách hàng quan tâm ô tô điện vinfast “Bảng giá xe Vinfast tháng 5.2023 mới nhất”, Các sản phẩm VF8, VF9, VFe34, VF5 và dự kiến mở bán 2 dòng VF6, VF7 trong tháng 5.2023.

BẢNG GIÁ VINFAST VF5 THÁNG 5.2023

Nội dung/Thời gian cọc  Từ 10/12/2022- 10/01/2023  Từ 11/01/2023
GIÁ BÁN BAO GỒM PIN                                     538,000,000                                       538,000,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 20tr, khuyến mại 30tr

– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại 20tr

Không có

GIÁ BÁN KHÔNG BAO GỒM PIN                                     458,000,000                                       458,000,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 20tr, khuyến mại 30tr

– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại 20tr

Không có

Thuê pin  Gói cố định 1tr6/tháng

Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời

Chính sách ghép voucher cho

Vinfast VF5

  – Khách hàng được sử dụng thêm 1 voucher VHM (Không định danh) trị giá cố định 70tr để thanh toán

-Khách hàng được sử dụng 01 voucher sống xanh nếu thuộc chương trình sống xanh

BẢNG GIÁ XE VINFAST VF8 THÁNG 5.2023

Nội dung/Thời gian cọc  Từ 06/01/2022- 06/04/2022  Từ 01/05/2023
GIÁ BÁN VF8 BAO GỒM PIN
Bản Eco                                  1,233,100,000                                    1,290,000,000
Bản Plus                                  1,413,500,000                                    1,430,000,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 50tr, khuyến mại voucher 150tr, vocher nghỉ dưỡng vinpearl 118tr

– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại voucher 150tr

Không có

GIÁ BÁN VF8 KHÔNG BAO GỒM PIN
Bản Eco                                  1,057,100,000                                    1,090,000,000
Bản Plus                                  1,237,500,000                                    1,270,000,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 50tr, khuyến mại voucher 150tr, vocher nghỉ dưỡng vinpearl 118tr

– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại voucher 150tr

Không có
Thuê pin  Gói cố định 2.189.000/tháng

Gói linh hoạt 990.000/500km từ km số 501 là 1.980đ/1km

Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời

 Gói cố định 2.700.000/tháng

Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời

Chính sách ghép voucher cho

Vinfast VF8

  – Khách hàng được sử dụng thêm 1 voucher VHM (Không định danh) trị giá cố định 150tr để thanh toán

-Khách hàng được sử dụng 01 voucher sống xanh nếu thuộc chương trình sống xanh

BẢNG GIÁ XE VINFAST VFe34 THÁNG 5.2023

Nội dung/Thời gian cọc  Từ 01/03/2021- 30/06/2021  Từ 01/05/2023
GIÁ BÁN VFe34 BAO GỒM PIN                                     810,000,000                                                             830,000,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 50tr, khuyến mại voucher 195tr
– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại voucher 120tr
Không có
GIÁ BÁN VFe34 KHÔNG BAO GỒM PIN                                     690,000,000                                                             710,000,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 50tr, khuyến mại voucher 195tr
– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại voucher 120tr
Không có
Thuê pin  Gói cố định 1.800.000/tháng
Gói linh hoạt 657.000/500km từ km số 501 là 1.315đ/1km
Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời
 Gói cố định 1.900.000/tháng
Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời
Chính sách ghép voucher cho
Vinfast VFe34
  -Khách hàng được sử dụng 01 voucher sống xanh nếu thuộc chương trình sống xanh   – Khách hàng được sử dụng thêm 1 voucher VHM (Không định danh) trị giá cố định 70tr để thanh toán
-Khách hàng được sử dụng 01 voucher sống xanh nếu thuộc chương trình sống xanh

BẢNG GIÁ XE VINFAST VF9 THÁNG 5.2023

Nội dung/Thời gian cọc  Từ 06/01/2022- 06/04/2022 Từ 01/05/2023
GIÁ BÁN VF8 BAO GỒM PIN
Bản Eco                                  1,673,200,000                                    1,970,000,000
Bản Plus                                  1,801,900,000                                    2,178,000,000
Bản eco – Ghế cơ trưởng                                  1,705,430,000                                    2,002,230,000
Bản Plus  – Ghế cơ trưởng                                  1,834,130,000                                    2,210,230,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 50tr, khuyến mại voucher 250tr, vocher nghỉ dưỡng vinpearl 118tr, gói ADAS & Smart Service
– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại voucher 250tr
 Tặng gói ADAS & Smart Service
GIÁ BÁN VF8 KHÔNG BAO GỒM PIN
Bản Eco                                  1,443,200,000                                    1,491,000,000
Bản Plus                                  1,571,900,000                                    1,685,000,000
Bản eco – Ghế cơ trưởng                                  1,475,430,000                                    1,523,230,000
Bản Plus  – Ghế cơ trưởng                                  1,604,130,000                                    1,717,230,000
Khuyến mại   – Cọc cam kết không hoàn hủy 50tr, khuyến mại voucher 250tr, vocher nghỉ dưỡng vinpearl 118tr, gói ADAS & Smart Service
– Cọc hoàn hủy được 10, khuyến mại voucher 250tr
 Tặng gói ADAS & Smart Service
Thuê pin  Gói cố định 3.091.000/tháng
Gói linh hoạt 1.100.000/500km từ km số 501 là 2.200đ/1km
Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời
 Gói cố định 6.490.000/tháng
Khách hàng được hưởng gói thuê pin trọn đời
Chính sách ghép voucher cho
Vinfast VF8
  – Khách hàng được sử dụng thêm 1 voucher VHM (Không định danh) trị giá cố định 200tr để thanh toán
-Khách hàng được sử dụng 01 voucher sống xanh nếu thuộc chương trình sống xanh

 

HOTLINE: 0911 263 556 / 0966 388 920

FANPAGE